+993 (12) 39-03-78 ulagexh.hj@gmail.com Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil şaýoly 126

«Rossiýskiýe železnyýe dorogi»

Türkmenistanyň Prezidenti «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» AGPJ-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri

Türkmenistanly gümrükçiler Pakistanda gulluk saparynda boldular

Türkmenistan-Eýran

Türkmen ― Eýran serhedindäki ähli gümrük nokatlary açyldy

Döwlet gümrük gullugynda ýurduň eksport mümkinçilikleri

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hususyýetçiler bilen maslahat geçirildi

Awtomobil ulaglarynyň halkara Birleşigi

IRU Türkmenistanyň gümrük pudagynyň sanlylaşdyrylmagyny goldaýar

Türkmen-özbek awtomobil ulag boýunça garyşyk toparyň nobatdaky mejlisi

Türkmen-özbek awtomobil ulag boýunça garyşyk toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

«Hazar sebitiniň ulag-logistikasy — 2023» atly halkara maslahat geçiriler.

Türkmenistan Hazar deňziniň ulag logistikasyna bagyşlanjak halkara maslahata gatnaşar

Düýn, ýekşenbe güni türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabatda ýerleşýän Sport-ulag merkezine bardy.

Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport ulagyny synagdan geçirdi

«Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryň ýene-de 530 sanysy ilata hyzmat eder

Aşgabatda ýene 530 taksi hyzmat edip başlady