+993 (12) 39-03-78 ulagexh.hj@gmail.com Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil şaýoly 126

Türkmen ýangyç we energiýa toplumy gaz himiýasyna umyt baglaýar

Türkmenistanyň uglewodorod baýlyklary 71 milliard tonnadan gowrak nebit ekwiwalentine deňdir, bu bolsa 20 milliard tonnadan gowrak nebit we 50 trillion kub metrden gowrak tebigy gazdyr. Supergirt uly Galkynyş ýatagynda gök ýangyjyň ätiýaçlyklary dünýäde ikinji orunda durýar we ýangyç we energiýa toplumyna gözegçilik edýän premýer-ministriň orunbasary Myratgeldi Meredowyň makalasyna görä 27 trillion kub metre deňdir.

Galkynyş ýatagynda her ýylda 30 milliard kub metr senagat gazy öndürýän üç sany zawod bar. Bu desgalaryň gurluşygyna we işe girizilmegine halkara potratçylary — Hyundai Engineering, Petrofac International, CNPC Chuanging Buraw In Engineeringenerçilik Kompaniýasy Limited gatnaşdy.

Meredow ýangyç we energiýa toplumynyň ösüşiniň geljegi barada durup geçip, ýurduň her sebitinde täze gaz we himiýa toplumlaryny gurmak meýilnamalaryny agzady. Polietilen we polipropilen, rezin we polistirol, poliwinil asetat, metanol we beýleki gymmatly önümleri öndürer.

Bu taslamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurtdaky iş orunlaryny ep-esli ýokarlandyrar, şeýle hem türkmenleriň nebit we gaz pudagynyň eksport mümkinçiligini giňelder.